Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng – Chất Liệu Gỗ Tự Nhiên, Bút Chì Màu, Resin – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Lê Xuân Hường tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Bàn Nghệ Thuật

Size: 103cm x 78cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Diên Niên III

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 7cm x 11cm

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Aleo

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 11.5cm x 15cm

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Delato

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 11cm x 13cm

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Deleo

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 8cm x 7.5cm

Lựu Trang Trí Bút Chì Màu Quý Tử

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 8.5cm x 9.5cm

Lê Trang Trí Bút Chì Màu Uyên Ương

Chân Nến Trang Trí

Size: 16.5cm x 4cm

Chân Nến Trang Trí Nữ Hoàng

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 14.5cm x 13cm

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ II

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 9.8cm x 11.5cm

Bình Hoa Trang Trí Tiểu Hạ Vũ

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 23.5cm x 18.3cm

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu I

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 23.5cm x 18.3cm

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu II

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 22cm x 15.5cm | 17.8cm x 17.5cm

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ Đặc Biệt

Không Bán

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Sen

Bàn Nghệ Thuật

Size: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Sen II

Bàn Nghệ Thuật

Size: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Đường Cong II

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 17cm x 10cm

Bình Hoa Trang Trí Chiêu Tài Tiến Bảo

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 18cm x 11cm

Bình Hoa Trang Trí Khổng Tước

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 13cm x 7.3cm

Bình Hoa Trang Trí Trúc Nhãn

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 21.5cm x 9cm

Bình Hoa Trang Trí Tỳ Bà

Bàn Nghệ Thuật

Size: 123cm x 73.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Thu Vàng II

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62.5cm x 62.5cm x 5.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 5.8cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hoa Vũ Trụ

Bàn Nghệ Thuật

Size: 92cm x 62cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Đêm Ngàn Sao

Bàn Nghệ Thuật

Size: 91cm x 60cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Kỳ Hoa Viên

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Thụy Liên Diệp II

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống VI

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 103cm x 78cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Diên Niên II

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62cm x 5.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì III

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 92.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Diên Niên IV

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 92cm x 62cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hồng Viên II

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống II

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Diên Niên VI

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống V

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XI

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hướng Minh Tâm II

1

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 21cm x 9cm

Bình Hoa Trang Trí Kim Vàng Giọt Lệ

1

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 12.5cm x 12.5cm

Bình Trang Trí Thố An Trụ

1

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 9cm x 13cm

Bình Trang Trí Hồ Lô Kim Sa

1

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 12cm x 9cm

Lọ Hoa Trang Trí I

1

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 22cm x 14cm

Bình Hoa Trang Trí Ngọc Lâm II

1

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 7.5cm x 13.5cm

Bình Hoa Trang Trí Ngọc Lâm I

1

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 19cm x 6cm

Bình Hoa Trang Trí Vũ Tích I

1

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 20.5cm x 9.5cm

Bình Hoa Trang Trí Vũ Tích II

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì VI

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62.5cm x 62.5cm x 5.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì IV

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Chốn Thiên Đường

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Tâm III

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì X

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Tâm V

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Tâm VI

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hướng Minh Tâm IV

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 92cm x 63.3cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Đêm Ngàn Sao II

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 107cm x 68cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Những Bông Hoa Dại

1