Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng – Chất Liệu Gỗ Tự Nhiên, Bút Chì Màu, Resin – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Lê Xuân Hường tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hồng Viên VII

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XVI

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XV

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XIV

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XIII

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hồng Viên VI

Kích thước: 38cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XII

Kích thước: 38cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày)

Kích thước: 32.5cm (Đường kính) x 7cm (Dày)

Kích thước: 103cm x 78cm x 6.3cm

Kích thước: 92cm x 62cm x 6.3cm

Kích Thước: Cao 10cm – Đường kính 17cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Chân Nến Trang Trí

Chân Nến Trang Trí Đài Sen

Kích Thước: Cao 9cm - Đường kính 10cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Kích Thước: Cao 7.5cm – đường kính 6cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Bình Phong Thủy

Size: 6cm x 14cm

Bình Phong Thủy Phú Quý

Kích Thước: Cao 6cm – Đường kính 14cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Kích Thước: Cao 4cm – Đường kính 14.8cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Kích Thước: Cao 25cm – Đường kính 13.6cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Kích Thước: Cao 12cm – Đường kính 18cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Kích Thước: Cao 13cm – Đường kính 18.3cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Quả - Trái Cây Trang Trí

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Aleo

Kích Thước: Cao 7cm – Đường kính 11cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Quả - Trái Cây Trang Trí

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Delato

Kích Thước: Cao 11.5cm – Đường kính 15cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Quả - Trái Cây Trang Trí

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Deleo

Kích Thước: Cao 11cm – Đường kính 13cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Quả - Trái Cây Trang Trí

Lựu Trang Trí Bút Chì Màu Quý Tử

Kích Thước: Cao 8cm – Đường kính 7.5cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Quả - Trái Cây Trang Trí

Lê Trang Trí Bút Chì Màu Uyên Ương

Kích Thước: Cao 8.5cm – Đường kính 9.5cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Quả - Trái Cây Trang Trí

Lê Trang Trí Bút Chì Màu Trường Thọ

Kích Thước: Cao 27cm – Đường kính 14cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Kích Thước: Cao 18.5cm – Đường kính 21cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Chân Nến Trang Trí

Chân Nến Trang Trí Nữ Hoàng

Kích Thước: Cao 16.5cm - Đường kính 4cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Chân Nến Trang Trí

Chân Nến Trang Trí Phú Quý

Kích Thước: Cao 6cm – đường kính 14cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ II

Kích Thước: Cao 14.5cm – Đường kính 13cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Tiểu Hạ Vũ

Kích thước: Cao 9.8cm đường kính 11.5cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu I

Kích thước: Cao 23.5cm - Đường kính 18.3cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu II

Kích thước: Cao 23.5cm - Đường kính 18.3cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ Đặc Biệt

Kích thước: Cao 22cm - Đường kính 15.5cm | Cao 17.8cm - Đường kính 17.5cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Tâm II

Kích thước: 42cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Không Bán

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Bàn Nghệ Thuật

Bàn Trà Nghệ Thuật Sen

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 42cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Kim Ngưu II

Kích thước: 62cm x 6.3cm

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Chiêu Tài Tiến Bảo

Kích Thước: Cao 17cm – đường kính 10cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 7 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Khổng Tước

Kích Thước: Cao 18cm – đường kính 11cm 
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Trúc Nhãn

Kích thước: Cao 13cm - Đường kính 7.3cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Tỳ Bà

Kích thước: Cao 21.5cm - Đường kính 9cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Kích thước: 83cm x 6.3cm

Kích thước: 123cm x 73.5cm x 6.3cm

Kích thước: 93cm x 63cm x 6.3cm

Kích thước: 62cm x 5.5cm

Kích thước: 62.5cm x 62.5cm x 5.3cm

Kích thước: 83cm x 63cm x 6.3cm

Kích thước: 83cm x 63cm x 5.8cm

Kích thước: 62cm x 6.3cm

Kích thước: 83cm x 63cm x 6.3cm

Kích thước: 92cm x 62cm x 6.3cm

Kích thước: 91cm x 60cm x 6.3cm

1

Kích thước: Đường kính 42cm – Dày 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,769 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

1

Kích thước: Đường kính 42cm – Dày 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,769 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

1

Kích thước: Đường kính 42cm – Dày 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,769 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Thụy Liên Diệp II

1

Kích thước: 83cm x 6.3cm Nguyên vật liệu: Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 10.816 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 16 ngày

1

Kích thước: 102.5cm x 77.5cm x 6.3cm Nguyên vật liệu: Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 10,816 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 24 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống VI

1

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày) Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 2,500 mẩu bút chì màu và keo epoxy trong suốt. Mặt dưới được làm từ gỗ phủ một lớp sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 8 ngày

1

Kích thước: Đường kính 38cm – Dày 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,267 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 103cm x 78cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Diên Niên II

1

Kích thước: 103cm x 78cm x 6.3cm Nguyên vật liệu: Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 12,000 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 21 ngày

1

Để biến những chiếc bút chì màu đơn giản trở thành kiệt tác, nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng và những người thợ  đã mất nhiều ngày thiết kế và làm việc. Mong muốn cuối cùng của anh ấy là được nhìn thấy những tác phẩm nghệ thuật công phu của mình làm bừng sáng không gian sống - càng nhiều càng tốt. Bàn Trà Bút Trì Nghệ Thuật Sự Gắn Kết được tạo ra để làm điều này. Kích thước:102,5cm x 77,5cm Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam) Đặc tính: một tác phẩm độc nhất - không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 21 ngày Giao hàng toàn quốc

23.699.000

Là một trong những tác phẩm bàn trà nghệ thuật nổi bật nhất được thiết kế bởi nghệ sĩ Henry Le, tác phẩm nghệ thuật Bàn trà bút chì màu Thu Vàng sẽ làm sáng bừng lên không gian phòng khách của bạn. Kích thước: 92,5 cm (32,6 inch) Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam)/chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện mang lại vẻ đẹp tinh tế, sang trọng Đặc tính: một tác phẩm độc nhất - không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Henry Le Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 18 ngày Giao hàng toàn quốc

1

Hình ảnh những ao nước sinh động ngập tràn hoa Thụy Liên đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng khi anh còn sống ở vùng quê miền Bắc Việt Nam. Anh ấy tạo ra Bàn Trà Nghệ Thuật Bút Chì Màu Thụy Liên Diệp bằng tất cả tài năng và niềm đam mê của mình để thể hiện tình yêu quê hương đất nước và chia sẻ vẻ đẹp của nó trong hình thức tuyệt tác. Kích thước: 83cm Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam) Đặc tính: một tác phẩm độc nhất - không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 15 ngày Giao hàng toàn quốc

1

Được lấy cảm hứng từ đường cong tuyệt mỹ của người phụ nữ được ẩn dấu trong vẻ đẹp duyên dáng của những bông hoa tươi thắm. Tác phẩm bàn trà nghệ thuật bút chì màu Đường Cong sẽ giúp không gian phòng của người sở hữu trở nên thật duyên dáng. Kích thước: 82cm x 62.5cm Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam) Đặc tính: một tác phẩm độc nhất - không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Henry Le Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 21 ngày Giao hàng toàn quốc

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62cm x 5.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì III

1

Kích thước: 62cm x 5.5cm Nguyên vật liệu: Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 7.000 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 18 ngày Giao hàng toàn quốc

Bàn Nghệ Thuật

Size: 92.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Diên Niên IV

1

Kích thước: 92.5cm x 6.3cm Nguyên vật liệu: Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 13,000 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 21 ngày

23.699.000

Một căn nhà hiện đại và phong thủy không thể thiếu chiếc bàn trà sang trọng tô điểm cho phòng khách. Lấy cảm hứng từ những đồng xu may mắn, chiếc bàn này sẽ chuyển tới bạn lời chúc thịnh vượng của chúng tôi gửi gắm trong 12.472 cây bút chì màu. Kích thước: 102,5 cm x 77,5 cm Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam) Đặc tính: Chỉ sản xuất 1 chiếc duy nhất Được thiết kế bởi: Henry Le Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 21 ngày Giao hàng toàn quốc

Bàn Nghệ Thuật

Size: 92cm x 62cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hồng Viên II

1

Kích thước: 92cm x 62cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của những mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc. Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 18 ngày

23.699.000

Lấy cảm hứng từ những bông hồng sang trọng, quý phái. Chiếc Bàn Trà Khu Vườn Hoa Hồng sẽ là cực phẩm cho căn nhà của bạn. Một sáng chủ nhật thảnh thơi, cùng tri kỷ ngồi uống trà tâm sự, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, thật thư thái và dễ chịu biết nhường nào. Kích thước: 92,5 cm (32,6 inch) Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam) Đặc tính: một tác phẩm độc nhất - không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Henry Le Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 15 ngày Giao hàng toàn quốc

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống II

1

Kích thước: 83cm x 63cm x 6.3cm Nguyên vật liệu: Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 10,000 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 14 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Diên Niên VI

1

Kích thước: 38cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,267 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống V

1

Kích thước: 38cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày) Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 2,500 mẩu bút chì màu và keo epoxy trong suốt. Mặt dưới được làm từ gỗ phủ một lớp sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XI

1

Kích thước: 38cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày) Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 2,500 mẩu bút chì màu và keo epoxy trong suốt. Mặt dưới được làm từ gỗ phủ một lớp sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

1

Kích thước: Đường kính 38cm – Dày 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,267 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hướng Minh Tâm II

1

Kích thước: 42cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,769 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 21cm x 9cm

Bình Hoa Trang Trí Kim Vàng Giọt Lệ

1

Kích Thước: Cao 21cm – Đường kính 9cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 12.5cm x 12.5cm

Bình Trang Trí Thố An Trụ

1

Kích Thước: Cao 12.5cm – Đường kính 12.5cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 9cm x 13cm

Bình Trang Trí Hồ Lô Kim Sa

1

Kích Thước: Cao 9.5cm – Đường kính 13cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 12cm x 9cm

Lọ Hoa Trang Trí I

1

Kích Thước: Cao 12cm – Đường kính 9cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 22cm x 14cm

Bình Hoa Trang Trí Ngọc Lâm II

1

Kích Thước: Cao 22cm – Đường kính 14cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 7.5cm x 13.5cm

Bình Hoa Trang Trí Ngọc Lâm I

1

Kích Thước: Cao 7.5cm – đường kính 13.5cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 19cm x 6cm

Bình Hoa Trang Trí Vũ Tích I

1

Kích Thước: Cao 19cm – Đường kính 6cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 4 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 20.5cm x 9.5cm

Bình Hoa Trang Trí Vũ Tích II

1

Kích Thước: Cao 20.5cm – Đường kính 9.5cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 4 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì VI

1

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 6,231 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62.5cm x 62.5cm x 5.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì IV

1

Kích thước: 62cm x 5.5cm Nguyên vật liệu: Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 7.000 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 10 ngày

29.399.000

"Mỗi độ xuân về, hoa trong vườn lại đua nhau nở...". Nhẹ nhàng đánh thức các giác quan của bạn thông qua tác phẩm bàn trà bút chì Ngày Xuân. Hàng ngàn chiếc bút chì màu được xếp lại với nhau tạo nên khu vườn diệu kỳ với hoa và cây cối. Tác phẩm độc nhất này chắc chắn sẽ thổi một làn gió mới vào cho không gian của bạn. Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam) Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Henry Le Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 18 ngày Giao hàng toàn quốc

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Chốn Thiên Đường

1

Kích thước: 83cm x 6.3cm Nguyên vật liệu: Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 10,000 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 15 ngày

1

Kích thước: Đường kính 83cm – Dày: 6.3cm Nguyên vật liệu: Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của hơn 10,000 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 20 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Tâm III

1

Kích thước: 42cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,769 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Chưa phân loại

Size: 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Kim Cương

1

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì X

1

Kích thước: 38cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,267 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Tâm V

1

Kích thước: 42cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,769 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

1

Kích thước: Đường kính 38cm – Dày 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,267 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Tâm VI

1

Kích thước: 42cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,769 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hướng Minh Tâm IV

1

Kích thước: 42cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,769 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

18.999.000

Tô điểm cho không gian sống của bạn với chiếc bàn độc đáo được đính tỉ mỉ từ 3586 chiếc bút chì màu với ý nghĩa từ tác giả mong muốn đem lại sự thịnh vượng vĩnh cửu cho gia đình của bạn. Kích thước: 122x72 cm (48x28 inches) Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam) Đặc tính: một tác phẩm độc nhất - không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Henry Le Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 15 ngày Giao hàng toàn quốc

Bàn Nghệ Thuật

Size: 92cm x 63.3cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Đêm Ngàn Sao II

1

Kích thước: 92cm x 63.3cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 11,408 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc. Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 15 ngày

29.399.000

Nhẹ nhàng ngắm nhìn và cảm nhận sự bình yên trong tâm trí của bạn qua chiếc bàn trà bút chì màu độc đáo tô điểm bởi những điều diệu kỳ nơi khu vườn địa đàng. Kích thước: 123 x 73 cm (48 x 29 inches) Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam) Đặc tính: một tác phẩm độc nhất - không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Henry Le Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 15 ngày Giao hàng toàn quốc

1

Kích thước: Đường kính 38cm - Dày 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,267 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Bàn Nghệ Thuật

Size: 107cm x 68cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Những Bông Hoa Dại

1

Kích thước: 107cm x 68cm x 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 14,552 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc. Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 16 ngày

1

Một chiếc bàn trà đẹp không những giúp cho gia chủ cảm thấy thoải mái, vui vẻ mà còn góp phần làm tăng nên tính thẩm mỹ cho không gian sống. Vì lẽ đó, chúng tôi đặc biệt sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật độc đáo bàn trà bút chì Giai Điệu Thiên Nhiên này để dành cho Quý khách hàng có rung cảm sâu sắc với thiên nhiên tươi đẹp cùng nghệ thuật nội thất thuần túy - vừa mộc mạc, vừa thanh cao. Kích thước: 103 x 73 cm (41x29 inches) Nguyên vật liệu: • Mặt bàn trà được làm từ gỗ tự nhiên, bút chì màu tuyệt đẹp và nhựa epoxy giúp dễ dàng vệ sinh • Chân bàn hairpin được sơn tĩnh điện bền bỉ với thời gian và đa dạng màu sắc lựa chọn (đen, trắng, xanh, cam) Đặc tính: một tác phẩm độc nhất - không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Henry Le Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 21 ngày Giao hàng toàn quốc

1

Kích thước: Đường kính 38cm – Dày 6.3cm Mặt trên của mặt bàn là sự kết hợp tài tình của 2,267 mẩu bút chì và keo epoxy trong suốt nổi bật lên những cây bút chì màu đa sắc, hiển thị 3D tuyệt đẹp. Mặt dưới được sơn màu đen huyền bí làm nên tôn lên những cây bút chì màu sặc sỡ đa sắc Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 3 ngày