Bàn Trà Nghệ Thuật Hoa Vũ Trụ

Kích thước: 83cm x 63cm x 6.3cm

Danh mục: Nghệ Sĩ: