Hiển thị tất cả 9 kết quả

Bộ Tranh Sơn Mài – Tác Phẩm Tranh Sơn Mài 3 Tấm & 4 Tấm Cao Cấp

Tranh Sơn Mài

Vịnh Quan Lạn

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 141cm x 52cm (4 bức)

Tranh Sơn Mài

Thiếu Nữ Hà Thành

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 270cm x 120cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 270cm x 120cm (Bộ 3 Bức Tranh Ghép Lại)

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 240cm x 90cm

Bộ Tranh Sơn Mài Nhiều Tấm

Hoa Tháng Tư

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 160cm x 90cm (2 bức)

Tranh Nghệ Thuật

Đời Thiếu Nữ

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Số Lượng: 4 bức
Kích Thước: 200cm x 110cm (1 Bức: 50cm x 110cm)

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 140cm x 52cm (4 bức)

Tranh Sơn Mài

Sen 3 Miền

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài
Kích Thước: 120cm x 270cm (3 bức)

Tranh Sơn Mài

Ký Ức Tuổi Thơ

Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài
Kích Thước: 120cm x 270cm (3 bức)