+84987828876

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bộ Tranh Sơn Mài – Tác Phẩm Tranh Sơn Mài 3 Tấm & 4 Tấm Cao Cấp

Bộ Tranh Sơn Mài Nhiều Tấm

Những Đứa Trẻ Trâu

Kích thước: 240cm x 90cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Bộ Tranh Sơn Mài Nhiều Tấm

Sen 3 Miền

Kích thước: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Bộ Tranh Sơn Mài Nhiều Tấm

Ký Ức Tuổi Thơ

Kích thước: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài