Hộp Trang Sức Cao Cấp | Hộp Trang Sức Gỗ & Bút Chì Màu Đẹp

Kích Thước: Cao 7.5cm – đường kính 6cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam