Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Mài “Thiếu Nữ Bên Sen” Của Họa Sĩ Đỗ Khải

Họa Sĩ Đỗ Khải

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 90cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Bên Sen I

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 90cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Bên Sen II

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 90cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Bên Sen III

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Mài “Tâm Thức – Tâm Linh” Của Họa Sĩ Lương Duy

Họa Sĩ Lương Duy

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Nghệ Thuật

Size: 130cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiếng Gọi Mùa Xuân II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiếng Gọi Mùa Xuân I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tâm Sen I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Vọng Lại III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Đỏ II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ký Ức Mục Đồng II

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Mài “Phố Cổ Hà Nội” Của Họa Sĩ Nguyễn Hồng Giang

Họa Sĩ Nguyễn Hồng Giang

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Lương Ngọc Quyến

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Nắng

1

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Thùng

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Mài “Dáng Xưa” Của Họa Sĩ Nguyễn Đức Huy

Họa Sĩ Nguyễn Đức Huy

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XIV

1

Bộ Sưu Tập Tranh Chất Liệu Tổng Hợp Của Họa Sĩ Tôn Thất Minh Nhật

Họa Sĩ Tôn Thất Minh Nhật

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Đêm II

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Mài “Mầm Sống” Của Họa Sĩ Trần Dân

Họa Sĩ Trần Dân

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Thành Phố Đêm Mộng Du

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Những Chiếc Mặt Nạ

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tĩnh Vật Qua Ô Cửa

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân Của Họa Sĩ Danh Cường

Họa Sĩ Danh Cường

Xem Thêm Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 26

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 27

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 28

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 29

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 30

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 31

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 32

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 33

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 34

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 35

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 36

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Dầu “Khu Vực Biên Giới” Của Họa Sĩ Mai Huy Dũng

Họa Sĩ Mai Huy Dũng

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung 03

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung 04

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung 05

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 06

Tranh Chân Dung

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung 07

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 09

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 10

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 16

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 17

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 21

Tranh Chân Dung

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 23

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 27

1

Tranh Chân Dung

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 30

Tranh Chân Dung

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 32

Tranh Chân Dung

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 33

Tranh Chân Dung

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 35

Tranh Chân Dung

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 37

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Dầu “Cuộc Đời” Của Họa Sĩ Lương Trung

Họa Sĩ Lương Trung

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tiệc Cưới

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trên Vỉa Hè

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sân Chơi

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dân Chơi

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Khuất

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân Của Họa Sĩ Đinh Đông

Họa Sĩ Đinh Đông

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân IV

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân V

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân VI

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân III

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân II

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân I

1

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Dầu Phố Của Họa Sĩ Giáp Văn Tuấn

Họa Sĩ Giáp Văn Tuấn

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhà Thờ

Tranh Phố

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giao Mùa

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Sau Mưa II

Tranh Phố

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Xưa

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Họp Chợ

1

Tranh Phố

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Ô Cửa

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Đón Xuân II

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Của Họa Sĩ Nguyễn Thu Thủy

Họa Sĩ Nguyễn Thu Thủy

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng Biếc

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Khuất Lấp

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mong

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Lướt

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nuối Tiếc

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng 03

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng 02

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng 01

Bộ Sưu Tập Tranh Màu Nước Trên Lụa Của Họa Sĩ Phan Niệm

Họa Sĩ Phan Niệm

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Khỏa Thân

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa XI

Tranh Khỏa Thân

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa X

Tranh Nghệ Thuật

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa VI

Tranh Khỏa Thân

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa IV

Tranh Khỏa Thân

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa VIII

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân Của Họa Sĩ Đào Anh Khánh

Họa Sĩ Đào Anh Khánh

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 1

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 2

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 3

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 4

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 5

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 6

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 7

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 8

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 9

Bộ Sưu Tập Tranh Sơn Dầu “Tình Yêu” Của Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh

Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh

Xem Thêm Các Tác Phẩm của Họa Sĩ

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu I

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu II

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu IV

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cô Độc