Họa Sĩ An Đặng – Sơn Dầu Trên Toan – Kiệt Tác Nghệ Thuật

họa sĩ an đặng

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ An Đặng sinh năm 1983 tại Huế. Chị tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Huế và Trường Đại học Mahasarakham tại Thái Lan. Hiện nay, chị đang là giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Huế. Họa sĩ An Đặng cũng là thành viên của Hội Mỹ thuật Huế cũng như Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, họa sĩ An Đặng đã tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:

  • 2013: Triển lãm cá nhân "Giao Cảm"
  • 2013: Triển lãm nhóm "Màu Thời Gian"
  • 2015: Triển lãm nhóm "Hoa Của Vạn Vật" tại Huế
  • 2017: Triển lãm nhóm "Men Đàn Bà" tại Huế
  • 2018: Triển lãm nhóm "Khỏa Thân" tại Chi Art Space

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ An Đặng tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

TranH Thiếu Nữ

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Trong Vườn I

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 135cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Trong Vườn II

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 135cm x 110cm

TranH Các Loài Hoa

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng XV

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng XIV

1

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng XII

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng XI

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng X

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng VII

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 65cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng VI

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm