họa sĩ lê quân

Họa Sĩ Lê Quân

Họa sĩ Lê Quân sinh năm 1955, tại Hải Dương. Ông là chủ tịch hội đồng quản trị của 14 công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như làm sơn (nhãn hiệu Joton), làm cao su, làm phim, vận tải biển, tổ chức sự kiện, đầu tư một kênh truyền hình về âm nhạc……. Lê Quân là một người đa tài, từ làm thơ cho đến làm nhạc. Đặc biệt, ông còn là một họa sĩ tự học, đến với hội họa mới 16 năm trước, ông đã gặt hái được nhiều thành công trên thị trường tranh. Ông học vẽ từ một cuốn sách hướng dẫn cơ bản của cố họa sĩ Nguyễn Văn Ty, từ khi là một học sinh lớp 4. Ông được giải tranh thiếu nhi của tỉnh, say mê vẽ trong thời gian đi lính đánh Mỹ (từng ở mặt trận Quảng Trị), và vẽ cả trong thời gian đi học ở Bungary. Ông đã từng đi vẽ ngoài đường phố, như một họa sĩ chủ nhật châu Âu. Trong năm 2010, Lê Quân được mời tổ chức 5 triển lãm tranh tại Hongkong, Macau, Anh, Pháp. Ngày 19/7/2010, tại Trung tâm thông tin triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Lê Quân mang tên "Giai điệu màu." Ông là người chóng chán cái cũ, trong kinh doanh để tồn tại, và trong nghệ thuật để chơi, Lê Quân luôn đi tìm cái mới, tìm cái gì hầu mong kích thích phiêu lưu và khám phá.

"Tôi muốn là con sóng nhỏ vỗ vào năm tháng mãi!"

7 Điều Thú Vị Về CUộc Đời & Sự NGhiệp của Họa Sĩ Lê Quân

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Lê Quân Độc Quyền Tại Nguyen Art Gallery

Qua Thung Lũng 60x70

Qua Thung Lũng

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 70cm

Xem Chi Tiết
Gió Mùa Về 05 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Gió Mùa Về 05

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Gió Mùa Về 04 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Gió Mùa Về 04

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Gió Mùa Về 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Gió Mùa Về 03

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Gió Mùa Về 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Gió Mùa Về 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Gió Mùa Về 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Gió Mùa Về 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Dòng Suối 04 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Dòng Suối 04

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Dòng Suối 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Dòng Suối 03 (Không Bán)

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Dòng Suối 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Dòng Suối 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 75cm

Xem Chi Tiết
Dòng Suối 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Dòng Suối 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 75cm

Xem Chi Tiết
Cây và Núi - Lê Quân - 40x50

Cây & Núi

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Miền Cổ Tích 07 - HS Lê Quân | Độc Quyền bởi Nguyen Art Gallery

Miền Cổ Tích 07

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Miền Cổ Tích 06 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Miền Cổ Tích 06

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Miền Cổ Tích 05 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Miền Cổ Tích 05

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Miền Cổ Tích 04 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Miền Cổ Tích 04

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Miền Cổ Tích 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Miền Cổ Tích 03

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Miền Cổ Tích 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Miền Cổ Tích 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Miền Cổ Tích 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Miền Cổ Tích 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 100cm

Xem Chi Tiết
SƯU TẦM - Cửa Sông 150x100

Cửa Sông

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Màu Hoàng Hôn - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Màu Hoàng Hôn

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Phong Cảnh - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Phong Cảnh

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Mùa Vắng 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mùa Vắng 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Mùa Vắng 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mùa Vắng 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Cơn Giông 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cơn Giông 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Cơn Giông 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cơn Giông 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Đường Chiều - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đường Chiều

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Chiều Trên Núi - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Chiều Trên Núi

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Sông - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Sông

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Ruộng Bậc Thang - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Ruộng Bậc Thang

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 82cm

Xem Chi Tiết
Về Nhà Với Bố - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Về Nhà Với Bố

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Miền Xa Xôi - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Miền Xa Xôi

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 55cm x 75cm

Xem Chi Tiết
Mây 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mây 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Mây 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mây 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Tây Bắc 05 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Tây Bắc 05

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Tây Bắc 04 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Tây Bắc 04

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Tây Bắc 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Tây Bắc 03

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Tây Bắc 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Tây Bắc 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Tây Bắc 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Tây Bắc 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Bình Minh 04 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Bình Minh 04

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Bình Minh 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Bình Minh 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Bãi Sông 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Bãi Sông 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Bãi Sông 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Bãi Sông 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Bóng Mây - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Bóng Mây

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Cao Nguyên - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cao Nguyên

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Mùa Đông - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mùa Đông

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Mùa Thu 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mùa Thu

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 82cm

Xem Chi Tiết
Cây Xương Rồng - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Xương Rồng

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Xóm Xưa - Lê Quân - 30x40

Xóm Xưa

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Phong Cảnh Làng Quê 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Phong Cảnh Làng Quê 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Mùa Thu 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mùa Thu 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Vùng Đất Đỏ - HS Lê Quân

Vùng Đất Đỏ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Đồng Xa - Họa Sĩ Lê Quân 50 x 70

Đồng Xa

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 70cm

Xem Chi Tiết
Cây Đa Cổ Thụ - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cây Đa Cổ Thụ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Giấc Mơ của Đàn Bò - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Giấc Mơ của Đàn Bò

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Nước Về Đồng - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Nước Về Đồng

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Trạm Dừng Chân - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Trạm Dừng Chân

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Ngôi Làng Trên Núi - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Ngôi Làng Trên Núi

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Mùa Lúa Chín - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mùa Lúa Chín

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 70cm

Xem Chi Tiết
Theo Mẹ Đi Chợ - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Theo Mẹ Đi Chợ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Xóm Ven Sông - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Xóm Ven Sông

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Đọc Sách Dưới Bóng Cây - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đọc Sách Dưới Bóng Cây

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Mây Tràn Xuống Bản - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mây Tràn Xuống Bản

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Đàn Bò - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đàn Bò

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 75cm

Xem Chi Tiết
Cậu Bé Chăn Bò - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cậu Bé Chăn Bò

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Hoàng Hôn Đỏ - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hoàng Hôn Đỏ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Đường Về Làng 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đường Về Làng 03

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Đường Về Làng 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đường Về Làng 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Đường Về Làng 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đường Về Làng 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Làng Bên Sông - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Làng Bên Sông

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Bến Quê - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Bến Quê

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Cuối Thu - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cuối Thu

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Đàn Bò Uống Nước - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đàn Bò Uống Nước

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Căn Nhà Nhỏ - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Căn Nhà Nhỏ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Chiều Đông - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Chiều Đông

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Đêm Trăng Sáng 04 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đêm Trăng Sáng 04

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Đêm Trăng Sáng 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đêm Trăng Sáng 03

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Đêm Trăng Sáng 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đêm Trăng Sáng 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Đêm Trăng 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đêm Trăng Sáng 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Hừng Đông - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hừng Đông

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Trong Cơn Giông - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Trong Cơn Giông

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Vành Đai Bão - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vành Đai Bão

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Biển Động - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Biển Động

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Đại Dương 06 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đại Dương 06

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Đại Dương 05 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đại Dương 05

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Đại Dương 04 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đại Dương 04

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Đại Dương 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đại Dương 03

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 35cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Đại Dương 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đại Dương 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Đại Dương 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đại Dương 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Quăng Lưới - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Quăng Lưới

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Bình Minh 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Bình Minh 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Ký Ức - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Ký Ức

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Cánh Buồm Đỏ - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cánh Buồm Đỏ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Vùng Di Sản - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vùng Di Sản

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Bãi Cát - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Bãi Cát

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Biển Lạnh - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Biển Lạnh

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Đi Về Nhà - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đi Về Nhà

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Vách Đá - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vách Đá

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 55cm x 75cm

Xem Chi Tiết
Bến - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Bến

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Hai Anh Em - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hai Anh Em

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Đợi - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đợi

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Thanh Bình - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Thanh Bình

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Di Sản - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Di Sản

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Mẻ Lưới Sớm - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mẻ Lưới Sớm

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Vườn Hoa Diên Vỹ - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vườn Hoa Diên Vỹ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Hoa Hướng Dương 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hoa Hướng Dương 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Hoa Hướng Dương 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hoa Hướng Dương 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Hoa Diên Vỹ 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hoa Diên Vỹ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Hoa Diên Vỹ 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hoa Diên Vỹ 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Hoa Ly Đỏ - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hoa Ly Đỏ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Hồng Nhung 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng Nhung 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Hồng Nhung 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng Nhung 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Hồng 12 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 12

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Hồng 11 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 11

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Hồng 08 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 08

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Hồng 07 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 07

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Hồng 06 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 06

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Hồng 05 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 05

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Hồng 04 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 04

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Hồng 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 03

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Hồng 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Hồng 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hồng 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Cánh Đồng Hoa - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cánh Đồng Hoa

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Thung Lũng Hoa - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Thung Lũng Hoa

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Cánh Đồng Lavender - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cánh Đồng Lavender

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Giai Điệu Gió - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Giai Điệu Gió

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Xuyên Rừng - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Xuyên Rừng

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Rừng Chiều - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Rừng Chiều

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Đàn Bướm - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đàn Bướm

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Vô Tận - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vô Tận

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Rừng Cổ Tích - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Rừng Cổ Tích

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Vũ Điệu của Rừng 04 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vũ Điệu của Rừng 04

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Vũ Điệu của Rừng 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vũ Điệu của Rừng 03

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Vũ Điệu của Rừng 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vũ Điệu của Rừng 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Vũ Điệu của Rừng 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vũ Điệu của Rừng 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Mùa Thay Lá - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mùa Thay Lá

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Cô Gái & Con Chó - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cô Gái & Con Chó

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Cô Gái Đi Dạo Trong Vườn - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cô Gái Đi Dạo Trong Vườn

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 70cm

Xem Chi Tiết
Mặt Trời Xanh - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mặt Trời Xanh

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Nàng & Con Chó - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Nàng & Con Chó

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Người Đàn Bà Áo Trắng - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Người Đàn Bà Áo Trắng

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Người Đàn Bà Áo Đỏ - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Người Đàn Bàn Áo Đỏ

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Thiên Thần - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Thiên Thần

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Đôi Bạn - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đôi Bạn

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Vô Đề - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Vô Đề

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 73cm x 92cm

Xem Chi Tiết
Trừu Tượng 03 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Trừu Tượng 03

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Trừu Tượng 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Trừu Tượng 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Trừu Tượng 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Trừu Tượng 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Chiều Sài Gòn - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Chiều Sài Gòn

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Phố Đêm - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Phố Đêm

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Đêm - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Đêm

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Hậu Tận Thế - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Hậu Tận Thế

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 75cm

Xem Chi Tiết
Nhà Tôi - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Nhà Tôi

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Cái Ống Nước - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cái Ống Nước

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Mẹ & Con Trai - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mẹ & Con Trai

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Trăn Trở - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Trăn Trở

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Cam 02 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cam 02

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Cam 01 - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Cam 01

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Mấm Sống - HS Lê Quân | Độc Quyền Bởi Nguyen Art Gallery

Mầm Sống

Họa Sĩ: Lê Quân
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Xem Chi Tiết