Hiển thị tất cả 24 kết quả

Họa Sĩ Trần Thiệu Nam – Chất Liệu Sơn Mài – Kiệt Tác Nghệ Thuật

họa sĩ sơn mài trần thiệu nam

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Hoạ sĩ Trần Thiệu Nam sinh năm 1965 tại Hà Nội. Năm 1989, anh tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. Một số triển lãm tiêu biểu trong sự nghiệp nghệ thuật của họa sĩ Trần Thiệu Nam:

 • 1990: Triển lãm riêng tại Hà Nội
 • 1999: Triển lãm nhóm tại Hong Kong
 • 2000: Triển lãm Mỹ Thuật toàn quốc
 • 2001: Triển lãm riêng tại Hà Nội
 • 2003: Triển lãm nhóm tại khách sạn Sofitel Plaza
 • 2004: Triển lãm Mỹ Thuật Thủ Đô
 • 2005: Triển lãm Mỹ Thuật toàn quốc
 • 2007: Triển lãm Nghệ thuật Sơn Mài Việt Nam tại Hà Nội
 • 2008: Triển lãm nhóm tại Hà Nội
 • 2010: Triển lãm riêng tại Hà Nội
 • 2011 - 2013: Triển lãm riêng tại Hà Nội
 • 2014: Triển lãm nhóm tại Atena Gallery tại Hà Nội
 • 2016: Triển lãm nhóm tại Atena Gallery tại Hà Nội

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tranh nghệ thuật của hoạ sĩ Trần Thiệu Nam tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Sơn Mài

Dịu Dàng

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 81cm

Tranh Sơn Mài

Đón Nắng Mai

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Tinh Khôi

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 170cm x 122cm

Tranh Sơn Mài

Đản Sinh

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 45cm

Tranh Sơn Mài

Xao Động

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 95cm

Tranh Sơn Mài

Sự Bừng Tỉnh

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 150cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Nắng Vàng

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 150cm x 103cm

Tranh Sơn Mài

Giác Ngộ

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Thanh Cao

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Rạng Ngời

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 81cm x 61cm

Tranh Sơn Mài

Sen XV

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 82cm

Tranh Sơn Mài

Sen XVII

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 95cm

Tranh Sơn Mài

Sen XVI

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 95cm

Tranh Sơn Mài

Sen XIV

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 82cm

Tranh Sơn Mài

Sen XIII

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 50cm

Tranh Sơn Mài

Sen IX

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Sen VIII

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 123cm x 82cm

Tranh Sơn Mài

Sen XI

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80.5cm x 61cm

Tranh Sơn Mài

Sen X

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 70cm x 68cm

Tranh Sơn Mài

Phiên Chợ Hà Nhì

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 95cm x 62cm

Tranh Sơn Mài

Sen VI

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Sen IV

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Sen II

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 62cm x 110cm

Tranh Sơn Mài

Sen I

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 60cm