Hiển thị tất cả 17 kết quả

Họa Sĩ Trần Thiệu Nam – Chất Liệu Sơn Mài – Kiệt Tác Nghệ Thuật

họa sĩ sơn mài trần thiệu nam

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Hoạ sĩ Trần Thiệu Nam sinh năm 1965 tại Hà Nội. Năm 1989, anh tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. Một số triển lãm tiêu biểu trong sự nghiệp nghệ thuật của họa sĩ Trần Thiệu Nam:

 • 1990: Triển lãm riêng tại Hà Nội
 • 1999: Triển lãm nhóm tại Hong Kong
 • 2000: Triển lãm Mỹ Thuật toàn quốc
 • 2001: Triển lãm riêng tại Hà Nội
 • 2003: Triển lãm nhóm tại khách sạn Sofitel Plaza
 • 2004: Triển lãm Mỹ Thuật Thủ Đô
 • 2005: Triển lãm Mỹ Thuật toàn quốc
 • 2007: Triển lãm Nghệ thuật Sơn Mài Việt Nam tại Hà Nội
 • 2008: Triển lãm nhóm tại Hà Nội
 • 2010: Triển lãm riêng tại Hà Nội
 • 2011 - 2013: Triển lãm riêng tại Hà Nội
 • 2014: Triển lãm nhóm tại Atena Gallery tại Hà Nội
 • 2016: Triển lãm nhóm tại Atena Gallery tại Hà Nội

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tranh nghệ thuật của hoạ sĩ Trần Thiệu Nam tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Hoa Sen

Sen XVII

Kích thước: 122cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen XVI

Kích thước: 122cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen XV

Kích thước: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen XIV

Kích thước: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen XIII

Kích thước: 122cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen XII

Kích thước: 81cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen X

Kích thước: 70cm x 68cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen V

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen III

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen IX

Kích thước: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen VIII

Kích thước: 123cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen XI

Kích thước: 80.5cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Phiên Chợ Hà Nhì

Kích thước: 95cm x 62cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen VI

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen IV

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen II

Kích thước: 62cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen I

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ