Họa Sĩ Lê Hương – Chất Liệu Sơn Dầu & Acrylic – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Lê Hương sinh năm 1977 tại Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1999. Các tác phẩm nghệ thuật của Anh luôn luôn được đánh giá rất cao và năm trong nhiều bộ sưu tập trên thế giới như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Úc, Pháp, Mỹ,…Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, họa sĩ Lê Hương đã tham gia và tổ chức rất nhiều buổi triển lãm nghệ thuật như:

 • 2000: Tham gia triển lãm nghệ thuật Quốc gia
 • 2001: Tham gia triển lãm tranh sơn dầu nghệ thuật của những họa sĩ trẻ tại Hà Nội
 • 2003: Cùng 3 họa sĩ trẻ khác tổ chức triển lãm nhóm tại Hà Nội
 • 2004: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia dành cho các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
 • 2005: Tổ chức triển lãm nghệ thuật “New Signs” tại Hà Nội
 • 2006: Tham gia triển lãm nghệ thuật “Việt Nam hôm nay” tại Hà Nội
 • 2007: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân tại Nguyên Art Gallery, Hà Nội
 • 2009: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân “Hà Nội Xưa và Nay”
 • 2010: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Quốc gia
 • 2011: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật "Cuộc Sống" tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
 • 2013: Tổ chức Triển lãm cá nhân tại Nguyen Art Gallery

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Lê Hương tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Tĩnh Vật Nghệ Thuật

Tranh Treo Văn Phòng

Tĩnh Vật I

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Tĩnh Vật II

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Cúc Chi

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Sơn Dầu

Bướm Hoa

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Phố Cổ Nghệ Thuật

Tranh Treo Văn Phòng

Chớm Đông

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 140cm x 160cm

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Hàng Tre

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Đông về nơi Góc Phố

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Hàng Ngang

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Phong Cảnh Nghệ Thuật

Tranh Treo Văn Phòng

Ruộng Bậc Thang

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Hoàng Hôn trên Biển

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm