Hiển thị tất cả 50 kết quả

Họa Sĩ Nguyễn Tấn Phát – Chất Liệu Sơn Dầu & Sơn Mài – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Họa Sĩ Nguyễn Tấn Phát

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Sinh năm 1983, tuổi thơ họa sĩ Nguyễn Tấn Phát gắn liền với mảnh đất Sơn Tây xinh đẹp. Anh mang trong mình một niềm đam mê hội họa từ nhỏ. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, sau một thời gian dài hoạt động mỹ thuật ứng dụng và truyền nghề sơn mài, thời gian gần đây họa sĩ Nguyễn Tấn Phát đi sâu vào hội họa, nhất là mảng tranh chân dung. Các bức tranh nghệ thuật của Nguyễn Tấn Phát không dễ dãi. Mỗi tác phẩm đều gửi đi một thông điệp về sự vô thường, về tình yêu có thể xoa dịu những vết đau.

Nguyễn Tấn Phát không vẽ những gì anh nhìn thấy, mà vẽ những điều anh cảm thấy. Những chân dung trong tranh Nguyễn Tấn Phát vì vậy mà có chiều sâu nội tâm, có sự ám ảnh đối với người xem, tràn đầy cảm xúc và chứa đựng khá nhiều triết luận.

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm tranh nghệ thuật treo tường của họa sĩ Nguyễn Tấn Phát tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Giấc Mộng Cam

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phiêu Bồng

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Gió Cuốn

Kích thước: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Xích Thố III

Kích thước: 26cm x 11cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Xích Thố II

Kích thước: 26cm x 11cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Vương Ngưu

Kích thước: 15cm x 13.5cm x 14.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tuần Lộc

Kích thước: 24cm x 25cm x 31cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tiểu Ngưu II

Kích thước: 22.5cm x 14.5cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tiểu Ngưu I

Kích thước: 23cm x 17cm x 19.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tiểu Mã

Kích thước: 27cm x 10cm x 27.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tiểu Lộc Xanh

Kích thước: 28.5cm x 10cm x 25.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Thủy Ngưu

Kích thước: 43.5cm x 13.5cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Phát Mã

Kích thước: 26cm x 9cm x 23.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Ô Vân

Kích thước: 19cm x 9cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Ngọc Miêu

Kích thước: 25.5cm x 10.5cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Mỹ Kê IV

Kích thước: 19cm x 10.5cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Mỹ Kê III

Kích thước: 19.5cm x 10cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Mỹ Kê II

Kích thước: 19cm x 11cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Mỹ Kê I

Kích thước: 19.5cm x 12cm x 27.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Mã III

Kích thước:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Mã II

Kích thước: 37.5cm x 9cm x 14.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Mã I

Kích thước: 31cm x 18cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê IV

Kích thước: 21cm x 12cm x 28.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê III

Kích thước: 22.5cm x 13.5cm x 29cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tiểu Gia Cát III

Kích thước: 20.5cm x 11cm x 11.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tiểu Gia Cát II

Kích thước: 20cm x 11.5cm x 17cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tiểu Gia Cát I

Kích thước: 24cm x 11.5cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Đại Gia Cát

Kích thước: 28cm x 17cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê II

Kích thước: 19cm x 11cm x 29.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê I

Kích thước: 21.5cm x 13.5cm x 28cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hoa Ngưu II

Kích thước: 36cm x 13cm x 18.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hoa Ngưu I

Kích thước: 28cm x 17cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Đại Lộc

Kích thước: 32cm x 10cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Bào Ngưu III

Kích thước: 9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Bào Ngưu II

Kích thước: 9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Bào Ngưu I

Kích thước: 9.5cm x 6.5cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Ban Mã II

Kích thước: 28cm x 9cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Ban Mã I

Kích thước: 29.5cm x 9cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Ấp Ủ

Kích thước: 45.5cm x 36cm x 27cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Oa Ngưu

Kích thước: 21.5cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tượng Sơn Mài Trang Trí Con Kiến

Kích thước: 14cm x 32cm
Chất Liệu: Sơn mài

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Gia Cát

Kích thước: 13cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Câm Lặng

Kích thước: 62cm x 92cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Xích Thố I

Kích thước:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Vương Mã

Kích thước:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tiểu Lộc Đỏ

Kích thước: 30cm x 9.5cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Ô Mã II

Kích thước:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Ô Mã I

Kích thước:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Trốn Mây

Kích thước: 62cm x 92cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Sơn Dương

Kích thước: 22cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ