+84987828876

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Họa Sĩ Vũ Duy Tâm – Chất Liệu Tổng Hợp Trên Toan – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

họa sĩ Vũ Duy TâmHọa sĩ Vũ Duy Tâm sinh năm 1983 tại Nghệ An. Anh tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Huế và hiện tại, anh là thành viên của Hiệp Hội Mỹ Thuật Huế. Họa sĩ Vũ Duy Tâm cũng tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:
  • 2013: Triển lãm nhóm "Màu Thời Gian"
  • 2014: Triển lãm nhóm "Gió Lào 1" tại Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2016: Triển lãm mỹ thuật đầu tiên của các nghệ sĩ trẻ tại Huế
  • 2017: Triển lãm mỹ thuật của các nghệ sĩ trẻ tại Huế lần thứ 2
  • 2017: Triển lãm nhóm "Gió Lào 2" tại Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2020: Triển lãm nhóm "Hội Chợ Nghệ Thuật Tingting" tại Huế

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm tranh nghệ thuật của họa sĩ Vũ Duy Tâm tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Chân Dung

Dưới Nắng

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Tự Họa

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Thiếu Nữ

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Trông

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Lặng 5

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Lặng 4

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Lặng 1 – 2 – 3

Kích thước: 150cm x 100cm (mỗi bức)
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan