Tranh Nghệ Thuật

Giai Điệu Mùa Xuân

Kích thước:95cm x 195cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Khỏa Thân

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa VII

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Dáng Xưa VI

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa V

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa IV

Kích thước:80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa III

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Acrylic Trên Toan

Vườn Thiên Nhiên III

Kích thước:100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Vườn Thiên Nhiên II

Kích thước:100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Vườn Thiên Nhiên I

Kích thước:100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa II

Kích thước:80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa I

Kích thước:80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Acrylic Trên Toan

Cánh Bướm

Kích thước:100cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Tình Yêu

Kích thước:150cm x 90cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Nụ Hôn

Kích thước:100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chia Sẻ

Kích thước:120cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Đêm II

Kích thước:120cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Bức Tường V

Kích thước:60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Bức Tường IV

Kích thước:60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Bức Tường III

Kích thước:60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp
New

Tranh Nghệ Thuật

Sắc Màu

Kích thước:38cm x 64cm
Chất Liệu: Tranh in độc bản trên Mica

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Thành Phố Đêm Mộng Du

Kích thước:120cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Tĩnh Vật qua Ô Cửa

Kích thước:90cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Linh Hồn Bất Tử

Kích thước:80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Những Chiếc Mặt Nạ

Kích thước:120cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Treo Phòng Ăn & Phòng Bếp

Suối Nguồn

Kích thước:80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Rừng Tràm Trà Sư

Kích thước:60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Nhớ Sông

Kích thước:50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Nắng Mộc Châu

Kích thước:80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Mùa Nước Nổi

Kích thước:50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Mùa Hoa Mận

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Vịnh Lan Hạ

Kích thước:70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Bóng Hoàng Hôn

Kích thước:70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Đôi Bạn

Kích thước:60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan