Tranh Giấy Dó Đẹp – Các Tác Phẩm Nghệ Thuật Trên Giấy Dó

Tranh Giấy Dó

Mẹ & Miu

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Giấy Dó

Nhị Tam Niên

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Trật Tự

1

Họa Sĩ: Lê Thúy
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 60cm x 40cm

Tranh Giấy Dó

Ngày Nắng Đẹp

1

Họa Sĩ: Lê Xuân Hưng Linh
Chất Liệu: Màu màu trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Giấy Dó

Câu Cá

1

Họa Sĩ: Lê Xuân Hưng Linh
Chất Liệu: Màu tự nhiên trên giấy dó
Kích Thước: 70cm x 120cm

Tranh Giấy Dó

Những Chú Chim

1

Họa Sĩ: Lê Xuân Hưng Linh
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Giấy Dó

Sân Chơi

1

Họa Sĩ: Lê Xuân Hưng Linh
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Giấy Dó

Phong Cảnh IV

1

Họa Sĩ: Lê Xuân Hưng Linh
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 70cm x 135cm

Tranh Giấy Dó

Người Bay

1

Họa Sĩ: Nguyễn Trần Cường
Chất Liệu: Tranh Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó
Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Giấy Dó

Xiếc

1

Họa Sĩ: Nguyễn Trần Cường
Chất Liệu: Tranh Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó
Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Giấy Dó

Giấc Mộng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Trần Cường
Chất Liệu: Tranh Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó
Kích Thước: 50cm x 22cm

Tranh Giấy Dó

Ngựa Chiến

1

Họa Sĩ: Nguyễn Trần Cường
Chất Liệu: Tranh Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó
Kích Thước: 50cm x 22cm

Tranh Giấy Dó

Miu Con & Cuộn Len

1

Họa Sĩ: Lê Văn Hoàn
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Giấy Dó

Mèo I

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 56cm x 41cm

Tranh Giấy Dó

Phong Cảnh III

1

Họa Sĩ: Lê Xuân Hùng Linh
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 70cm x 135cm

1

Họa Sĩ: Lê Văn Hoàn
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Giấy Dó

Mèo II

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 56cm x 41cm