Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cập Bến

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đón Nắng Mai

Tranh Nghệ Thuật

Size: 140cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mùa Hoa Tam Giác Mạch

Yêu cầu tư vấn

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 40cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 51

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 63cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 50

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 49

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 63cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 48

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 47

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 92cm x 98cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 46

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 80cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 45

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 44

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 71cm x 78cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 43

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 62cm x 72cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 41

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 54cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 40

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 58cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 38

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 86cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 36

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tĩnh Vật Hoa Bưởi

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 84cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 35

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 33

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 75cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 32

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 75cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 31

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 56cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 29

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 65cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 28

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 58cm x 63cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 27

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 37cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 26

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 80cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 25

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 75cm x 78cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 24

KTNT SOLD

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 23

KTNT SOLD

Size: 57cm x 88cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 20

KTNT SOLD

Size: 52cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 19

KTNT SOLD

Size: 80cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 18

KTNT SOLD

Size: 75cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 16

KTNT SOLD

Size: 54cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 15

KTNT SOLD

Size: 67cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 14

KTNT SOLD

Size: 52cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 13

KTNT SOLD

Size: 52cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 07

KTNT SOLD

Size: 70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 06

KTNT SOLD

Size: 50cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 05

KTNT SOLD

Size: 65cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 02

KTNT SOLD

Size: 65cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 01

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Gấm Hoa

30.450.000

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc XI

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 110cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc VIII

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc V

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc IV

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 70cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Giấc Mộng Hão Huyền

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc III

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 110cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Art? #2

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Big Trade (Vera)

Tranh Khỏa Thân

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc I

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc II

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 110cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Hạnh Phúc bị Lãng Quên

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 20cm x 30cm (mỗi bức)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Những Giấc Chiêm Bao

Chưa phân loại

Size: 140cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Hoàng Hôn Bên Sông

Chưa phân loại

Size: 150cm x 90cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Tình Yêu 2

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Đêm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nếu Muốn Sống Hạnh Phúc, Chúng Ta Cần Phải Biết Ngụy Trang

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quê Hương

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 1

Tranh Giấy Dó

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Ngày Nắng Đẹp

Tranh Giấy Dó

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Câu Cá

Tranh Giấy Dó

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Những Chú Chim

Tranh Giấy Dó

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Sân Chơi

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phong Cảnh Đồng Văn

Tranh Nghệ Thuật

Size: 140cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Kỷ Nguyên Số 1

Tranh Giấy Dó

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Người Bay

Tranh Giấy Dó

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Xiếc

Tranh Giấy Dó

Size: 50cm x 22cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Giấc Mộng

Tranh Giấy Dó

Size: 50cm x 22cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Ngựa Chiến

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 011

Tranh Treo Sảnh

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 29

Tranh Treo Sảnh

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 31

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 020

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giao Thông I

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phong Cảnh Hà Giang

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Câm Lặng

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chốn Thiên Đường

11.500.000

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 23

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 70cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

May Vá

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 70cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phơi Chiếu

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 4

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 800cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 5

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 3

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 2

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 2

Tranh Khỏa Thân

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Viễn Cảnh của Thế Giới

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 5

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 3

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 4

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình 6

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cắn Xé

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình & Cuộc Chiến của Các Loài Thực Vật 1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sự Hủy Hoại Vô Hình

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 173cm x 148cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tự Dằn Vặt

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 107cm x 233.5cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Kiếm Tìm Hạnh Phúc

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Làng Chài

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan 

Bến Sông

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Lạc Trên Hoang Đảo

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Trên Bến

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dâu trên toan

Thị Trấn Bên Dòng Sông

Tranh Trừu Tượng

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ảo Ảnh I

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề I

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề IV

Tranh Trừu Tượng

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề VI

Tranh Sơn Mài

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trừu Tượng III

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Art? #3