KTNT SOLD

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tiểu Miêu II

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sơn Dương

1

Tranh Sơn Mài

Size: 140cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ (4 bức)

Đại Dương Mênh Mông

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Khải Hoàn

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Trăm Lối Cùng Sáng

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tổ Ấm

1

Chưa phân loại

Size: 120cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Giờ Nghỉ 2

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thoát III

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Sáng Thế

1

Chưa phân loại

Size: 90cm x 150cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Hồng Kông

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phúc Lành

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phúc Lạc

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phố

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nơi Ấy Là Ánh Sáng IV

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nơi Ấy Là Ánh Sáng III

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Người Đẹp & Muông Thú

1

Chưa phân loại

Size: 100cm x 120cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quả Táo

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dĩ Vãng

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Quy

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Hóa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Nhiên

1

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Đại Lộ Tình Yêu

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 120cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Giờ Nghỉ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ Luyện Công

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 170cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tứ Đại Danh Ca

1

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 11cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xích Thố III

1

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25.5cm x 10.5cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Miêu

KTNT SOLD

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Vọng Lại IV

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Mận

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm V

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 25cm x 30cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Chân Dung Nhà Điêu Khắc Phạm Văn Hạng

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 45cm x 95cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 74

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 25cm x 110cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 63

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 35cm x 180cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 61

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 40cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 59

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 62cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 58

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 57

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 48cm x 77cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 56

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 37cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 55

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 48cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 54

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 46cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 53

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 52

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 40cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 51

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 63cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 50

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 49

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 63cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 48

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 47

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 92cm x 98cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 46

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 80cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 45

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 44

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 71cm x 78cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 43

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 62cm x 72cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 41

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 54cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 40

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 35cm x 110cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 39

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 58cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 38

1

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 62cm x 72cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 37

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 86cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 36

1

KTNT SOLD

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dưới Ánh Bình Minh

1

KTNT SOLD

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hương Xuân

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm I

1

Tranh Sơn Mài

Size: 160cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khoảng Trống

1

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21.5cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài

Oa Ngưu

Tranh Sơn Mài

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sự Bừng Tỉnh

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Quê

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dáng Xuân

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Phố II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nét Cổ Kính Hà Nội

1

Tranh Sơn Mài

Size: 81cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rạng Ngời

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Chủ Nhật

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

An Lành

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bên Chú Mèo Nhỏ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Đường II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngõ Hội Vũ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hàng Đường II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cầu Gỗ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 29

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Phường Hà Nội

1

Tranh Phố

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hà Nội Trong Tôi

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nồng Đượm

1

Tranh Phong Cảnh

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cao Nguyên Xanh

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng

1

Tranh Hoa Sen

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Tây Hồ I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 130cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Sớm

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hàng Đường

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quê Nhà

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hàng Bông

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Mùa Xuân Về

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XI

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đêm Trăng Sáng

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Bình Yên

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 130cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn Xanh

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồng Quê

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Đỏ I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 180cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chuyến Tàu Mùa Xuân

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 05

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tĩnh Vật Hoa Bưởi

1

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên 01

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Sen

1

Tranh Phố

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Đường Thành

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Loa Kèn

1

Tranh Sơn Mài

Size: 20cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 07

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Nắng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 125cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vườn Nhà

1

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Sen 3 Miền

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Ký Ức Tuổi Thơ

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 120cm
Chất liệu: Sơn mài

Gia Đình Gà

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Như

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nguồn Cội