Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Ấp Ủ IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm (Dài) x 27cm (Cao) x 30cm (Rộng)

KTNT SOLD

Sen VIII

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

KTNT SOLD

Bên Hồ IV

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sơn Dương

1

Chất liệu: Sơn mài trên gỗ Kích thước: C: 22cm - R: 8cm Cân nặng: 1.6 kg

Tranh Sơn Mài

Size: 140cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ (4 bức)

Đại Dương Mênh Mông

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 140cm x 52cm (4 bức)

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Khải Hoàn

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 150cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Trăm Lối Cùng Sáng

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tổ Ấm

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Giờ Nghỉ 2

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thoát III

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Sáng Thế

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 150cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Hồng Kông

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 90cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phúc Lành

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phúc Lạc

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 150cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phố

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nơi Ấy Là Ánh Sáng IV

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nơi Ấy Là Ánh Sáng III

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Người Đẹp & Muông Thú

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 120cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quả Táo

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dĩ Vãng

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Quy

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Hóa

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Nhiên

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Đại Lộ Tình Yêu

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 120cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Giờ Nghỉ

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ Luyện Công

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 170cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tứ Đại Danh Ca

1

Họa Sĩ: Trần Viết Thục Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 170cm x 120cm

KTNT SOLD

Size: 103cm x 83cm
Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Mèo Tam Thể

Họa Sĩ: Đoàn Xuân Tùng Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó Kích Thước: 103cm x 83cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 11cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xích Thố III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm x 11cm x 23cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25.5cm x 10.5cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Miêu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25.5cm x 10.5cm x 24cm

KTNT SOLD

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Vọng Lại IV

1

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tú Quyên Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Mận

1

Họa Sĩ: Lâm Đức Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 90cm

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 25cm x 30cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Chân Dung Nhà Điêu Khắc Phạm Văn Hạng

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 25cm x 30cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 45cm x 95cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 74

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 45cm x 95cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 25cm x 110cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 63

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 25cm x 110cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 35cm x 180cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 61

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 35cm x 180cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 40cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 59

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 40cm x 80cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 62cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 58

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 62cm x 80cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 57

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 60cm x 60cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 48cm x 77cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 56

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 48cm x 77cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 37cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 55

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 37cm x 90cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 48cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 54

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 48cm x 70cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 46cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 53

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 46cm x 90cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 52

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 60cm x 85cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 40cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 51

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 40cm x 80cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 63cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 50

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 63cm x 73cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 49

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 70cm x 80cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 63cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 48

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 63cm x 73cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 47

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 60cm x 80cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 92cm x 98cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 46

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 92cm x 98cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 80cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 45

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 80cm x 90cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 60cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 44

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 60cm x 73cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 71cm x 78cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 43

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 71cm x 78cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 62cm x 72cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 41

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 62cm x 72cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 54cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 40

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 54cm x 85cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 35cm x 110cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 39

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 35cm x 110cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 58cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 38

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 58cm x 80cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 62cm x 72cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 37

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 62cm x 72cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Size: 86cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Phù Điêu Chân Dung 36

1

Hoạ sĩ: Bùi Đức Kích thước: 86cm x 100cm Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

KTNT SOLD

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dưới Ánh Bình Minh

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

KTNT SOLD

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hương Xuân

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 160cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khoảng Trống

1

Họa Sĩ: Nguyễn Bỉnh Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 160cm x 90cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21.5cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài

Oa Ngưu

1

Chất liệu: Sơn mài trên gỗ Kích thước: R: 20cm - C: 11cm | R: 12cm - C: 9cm Cân nặng: 1.6kg

Tranh Sơn Mài

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sự Bừng Tỉnh

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 150cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Quê

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dáng Xuân

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Phố II

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nét Cổ Kính Hà Nội

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 81cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rạng Ngời

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 81cm x 61cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Chủ Nhật

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

An Lành

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bên Chú Mèo Nhỏ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tú Quyên Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Đường II

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 40cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngõ Hội Vũ

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 70cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hàng Đường II

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cầu Gỗ

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 29

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 20cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Phường Hà Nội

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Phố

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hà Nội Trong Tôi

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nồng Đượm

1

Họa Sĩ: Lâm Xung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cao Nguyên Xanh

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 50cm

Tranh Hoa Sen

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Tây Hồ I

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 75cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 130cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Sớm

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 130cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hàng Đường

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Quê Nhà

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hàng Bông

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Mùa Xuân Về

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dáng Xưa XI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đêm Trăng Sáng

1

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Bình Yên

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 130cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn Xanh

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 130cm x 110cm

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XV

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 122cm x 82cm

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồng Quê

1

Họa Sĩ: Chu Viết Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Đỏ I

1

Họa Sĩ: Lương Duy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 81cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 180cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chuyến Tàu Mùa Xuân

1

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 180cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 05

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 25cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tĩnh Vật Hoa Bưởi

1

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên 01

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 90cm

KTNT SOLD

Size: 40cm (Cao) x 20cm (Dài) x 14cm (Rộng)

Mèo Tam Thể

Nghệ Sĩ: Nguyễn Hồng Quang Kích Thước: 40cm (Cao) x 20cm (Dài) x 14cm (Rộng)

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Sen

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 55cm x 65cm

Tranh Phố

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Đường Thành

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Loa Kèn

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 55cm x 65cm

Tranh Sơn Mài

Size: 20cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 07

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 30cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Nắng

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 200cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 125cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vườn Nhà

1

Họa Sĩ: Trần Tiến Thành Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 125cm x 90cm

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Sen 3 Miền

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài Kích Thước: 120cm x 270cm (3 bức)

Hotline
Zalo
Messenger