Hiển thị tất cả 72 kết quả

Tranh Nghệ Thuật Trường Phái Biểu Hiện

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Chung Cư & Nhà Thờ

Kích thước: 100cm x 200cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Quá Khứ Đỏ

Kích thước: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Cầu Nguyện

Kích thước: 81cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Acrylic Trên Toan

Hoài Cổ

Kích thước: 240cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Đồng Dao II

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Giấc Mộng Cam

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phiêu Bồng

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Gió Cuốn

Kích thước: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Đồng Dao I

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bộ Tranh Sơn Mài Nhiều Tấm

Đời Thiếu Nữ

Kích thước: 50cm x 110cm (4 bức)
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Mang Bầu

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Đêm II

Kích thước: 120cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Khuôn Mặt VI

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Thành Phố Đêm Mộng Du

Kích thước: 120cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tĩnh Vật qua Ô Cửa

Kích thước: 90cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Khuôn Mặt I

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Trăng Tháng 10

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Những Chiếc Mặt Nạ

Kích thước: 120cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Dưới Trăng II

Kích thước: 45cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Dưới Trăng I

Kích thước: 45cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Big Trade (Vera)

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hạnh Phúc bị Lãng Quên

Kích thước: 110cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Những Giấc Chiêm Bao

Kích thước: 20cm x 30cm (mỗi bức)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 120cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Cô Đơn I

Kích thước: 50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

6 Con Cá

Kích thước: 20cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Khuôn Mặt II

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 2

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 1

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 5

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 3

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 4

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình 6

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Cắn Xé

Kích thước: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hủy Hoại Vô Hình

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tự Dằn Vặt

Kích thước: 173cm x 148cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Những Chú Hề

Kích thước: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn Dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sự Kết Nối

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Rạp Xiếc

Kích thước: 110cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Cúc

Kích thước: 100cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Lan

Kích thước: 90cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Biếc

Kích thước: 110cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Nhìn

Kích thước: 80cm x 77cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Lạc Mã

Kích thước: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

An Mã

Kích thước: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Đạo Sư An

Kích thước: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Quá Khứ Vọng Lại

Kích thước: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Acrylic Trên Toan

Uyên Ương

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Ký Ức Mục Đồng

Kích thước: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Acrylic Trên Toan

Thiền Sư II

Kích thước: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Thiền Sư I

Kích thước: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Đạo Sư Không

Kích thước: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Phiêu Mã

Kích thước: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Đạo Sư Lạc

Kích thước: 85cm x 95cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Đạo Sư Tuệ

Kích thước: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Đạo Sư Từ

Kích thước: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Phong Mã

Kích thước: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Đạo Sư Ban

Kích thước: 50cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bức Tường V

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Chốn Bình Yên

Kích thước: 150cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Đợi Chờ Hạnh Phúc

Kích thước: 150cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Linh Hồn Bất Tử

Kích thước: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bức Tường IV

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Giấc Mơ Trưa

Kích thước: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bức Tường III

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Mưa Mùa Hạ

Kích thước: 120cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Khuôn Mặt III

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Khuôn Mặt IV

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Nghệ Thuật

Khuôn Mặt V

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp