Phù Điêu & Điêu Khắc Đẹp | Top 40+ Tác Phẩm Phù Điêu & Điêu Khắc Nghệ Thuật

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 10

Hoạ sĩ: Bùi Đức
Kích thước: 44cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ