Quả – Trái Cây Trang Trí Làm Từ Gỗ & Bút Chì Màu Độc Đáo – Sáng Tạo

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 7cm x 11cm

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Aleo

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 11.5cm x 15cm

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Delato

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 11cm x 13cm

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Deleo

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 8cm x 7.5cm

Lựu Trang Trí Bút Chì Màu Quý Tử

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 8.5cm x 9.5cm

Lê Trang Trí Bút Chì Màu Uyên Ương