Quả – Trái Cây Trang Trí Làm Từ Gỗ & Bút Chì Màu Độc Đáo – Sáng Tạo

Quả - Trái Cây Trang Trí

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Aleo

Kích Thước: Cao 7cm – Đường kính 11cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Quả - Trái Cây Trang Trí

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Delato

Kích Thước: Cao 11.5cm – Đường kính 15cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Quả - Trái Cây Trang Trí

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Deleo

Kích Thước: Cao 11cm – Đường kính 13cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Quả - Trái Cây Trang Trí

Lựu Trang Trí Bút Chì Màu Quý Tử

Kích Thước: Cao 8cm – Đường kính 7.5cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Quả - Trái Cây Trang Trí

Lê Trang Trí Bút Chì Màu Uyên Ương

Kích Thước: Cao 8.5cm – Đường kính 9.5cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Quả - Trái Cây Trang Trí

Lê Trang Trí Bút Chì Màu Trường Thọ

Kích Thước: Cao 27cm – Đường kính 14cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam

Kích Thước: Cao 18.5cm – Đường kính 21cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam