Táo Trang Trí Bút Chì Màu Delato

Kích Thước: Cao 11.5cm – Đường kính 15cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam