Showing all 6 results

Họa Sĩ Nguyễn Hồng Giang – Chất Liệu Sơn Mài – Kiệt Tác Nghệ Thuật 

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Hồng Giang tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Phố III

Kích thước: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Phố II

Kích thước: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Phố I

Kích thước: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Gai

Kích thước: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Buồm

Kích thước: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Mã

Kích thước: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ