Phố Lương Ngọc Quyến

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 109cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998