Họa Sĩ Nguyễn Hồng Giang

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 96cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm Xuân

Tranh Phố

Size: 109cm x 96cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Xuân

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Lương Ngọc Quyến

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Thùng

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Nắng

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm VII

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm VI

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm V

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm I

1

Tranh Phố

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Đường Thành

1

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Thu

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm IV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm III

1
NEW

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Leng Keng

1

Tranh Phố

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Buồm II

1

Tranh Phố

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Mành

1

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Cót

1

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Bún II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Điếu

1

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Chiếu

1

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Bún I

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm II

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Gai

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Buồm

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Mã

1