Cách Sử Dụng & Bảo Quản Tác Phẩm Nghệ Thuật

Không Để Đồ Vật Nóng Trực Tiếp Lên Mặt Bàn
Không Dùng Chất Tẩy Rửa Có Nồng Độ Axit & PH Cao
Không Để ánh Nắng Trực Tiếp Chiếu Vào Bề Mặt Sản Phẩm 
Sử Dụng Mút Hoặc Khăn Mềm Để Lau Sản Phẩm
Không Để Sản Phẩm Gần Lỗ Thông Hơi Để Tránh Bám Bụi Và Hơi Nóng 
Không Viết Trực Tiếp Lên Trên Mặt Bàn, Tranh  
Không Sử Dụng Bàn Ngoài Trời, Chỉ Dùng Trong Nhà Hoặc Nơi Có Mái Che 
Không Tì Vật Sắc Nhọn Trực Tiếp Lên Tranh, Bàn