Chân Nến Trang Trí – Chân Đế Nến Kết Hợp Gỗ & Bút Chì Màu Độc Đáo

Kích Thước: Cao 10cm – Đường kính 17cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Chân Nến Trang Trí

Chân Nến Trang Trí Đài Sen

Kích Thước: Cao 9cm - Đường kính 10cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Chân Nến Trang Trí

Chân Nến Trang Trí Nữ Hoàng

Kích Thước: Cao 16.5cm - Đường kính 4cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Chân Nến Trang Trí

Chân Nến Trang Trí Phú Quý

Kích Thước: Cao 6cm – đường kính 14cm
Đặc tính:
 Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 3 ngày