Hiển thị tất cả 64 kết quả

Họa Sĩ Danh Cường – Chất Liệu Sơn Dầu – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Họa Sĩ Danh Cường

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Danh Cường sinh năm 1977 tại Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2000. Anh có một niềm đam mê vô tận với tranh trừu tượng và tranh khỏa thân nghệ thuật. Những bức tranh nghệ thuật sơn dầu của ông được sưu tầm bởi rất nhiều những đại sứ từ khắp các quốc gia trên thế giới khi đang làm việc tại Việt Nam như Singapore, Hà Lan, Malaysia, Brazin, Trung Quốc…Trong sự nghiệp của mình, Danh Cường cũng tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:

  • 2001: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia tại Hà Nội
  • 2002 -2004 - 2005: Tham gia triển lãm nghệ thuật của clb các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
  • 2004: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia dành cho các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
  • 2006: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
  • 2007: Tham gia triển lãm thường niên của Hiệp hội Nghệ thuật Hà Nội
  • 2008: Tổ chức triển lãm cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội
  • 2009: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
  • 2010: Tham gia triển lãm nghệ thuật Quốc gia tại Hà Nội
  • 2011: Tham gia triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Cuộc sống” tại Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh
  • 2013: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm tranh nghệ thuật của họa sĩ Danh Cường tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Sơn Dầu

Nàng Xuân

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Nàng Hạ

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Nàng Thu

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Nàng Đông

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Bóng Nước

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Lao Xao

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Vô Đề 012

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Sơn Dầu

Vô Đề 007

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 20cm

Tranh Sơn Dầu

Vô Đề 008

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 18cm x 24cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 013

Họa sĩ: Danh Cường
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 20cm x 20cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 27

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 28

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 70cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 29

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 30

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 31

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 32

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 33

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 34

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 35

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu

Khỏa Thân 36

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 26

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Arcylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 08

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 20

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 011

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Sơn Dầu

Vô Đề 020

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 23

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Acrylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 19

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 18

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 17

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 16

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 02

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 04

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 003

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 20cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 004

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Tranh Sơn Dầu
Kích Thước: 30cm x 20cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 012

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dàu trên toan
Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 017

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 015

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 25cm x 25cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 019

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 018

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 021

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Thiền

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 01

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 03

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Hình Bóng Người Phụ Nữ

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Trừu Tượng

Trừu Tượng 03

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 109cm x 39cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 016

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 20cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 009

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 010

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Sơn Dầu

Vô Đề 001

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 20cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 002

Hoa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x20 cm

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 10

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Acrylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 12

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 21

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Acrylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Khỏa Thân 22

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Acrylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 005

Họa sĩ: Danh Cường
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Kich thước: 30cm x 20 cm

Tranh Trừu Tượng

Vô Đề 006

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 014

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Nội Tâm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 25

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 24

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 15

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 14

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 09

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 11

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm