Hiển thị 1–24 trong 57 kết quả

Họa Sĩ Danh Cường – Chất Liệu Sơn Dầu – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Họa Sĩ Danh Cường

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Danh Cường sinh năm 1977 tại Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2000. Ông có một niềm đam mê vô tận với tranh trừu tượng và tranh khỏa thân nghệ thuật. Những bức tranh nghệ thuật sơn dầu của ông được sưu tầm bởi rất nhiều những đại sứ từ khắp các quốc gia trên thế giới khi đang làm việc tại Việt Nam như Singapore, Hà Lan, Malaysia, Brazin, Trung Quốc…Trong sự nghiệp của mình, Danh Cường cũng tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:
  • 2001: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia tại Hà Nội
  • 2002 -2004 - 2005: Tham gia triển lãm nghệ thuật của clb các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
  • 2004: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia dành cho các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
  • 2006: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
  • 2007: Tham gia triển lãm thường niên của Hiệp hội Nghệ thuật Hà Nội
  • 2008: Tổ chức triển lãm cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội
  • 2009: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
  • 2010: Tham gia triển lãm nghệ thuật Quốc gia tại Hà Nội
  • 2011: Tham gia triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Cuộc sống” tại Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh
  • 2013: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm tranh nghệ thuật của họa sĩ Danh Cường tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 001

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 002

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 007

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 18cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 008

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 013

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 005

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 006

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 014

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 27

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 80cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 28

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 29

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 30

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 31

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 32

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 33

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 34

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 35

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 36

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 26

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 08

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 10

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 12

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 20

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 21