Họa Sĩ Danh Cường – Chất Liệu Sơn Dầu & Acrylic – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Danh Cường sinh năm 1977 tại Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2000. Anh có một niềm đam mê vô tận với tranh trừu tượng và tranh khỏa thân nghệ thuật. Những bức tranh nghệ thuật sơn dầu của ông được sưu tầm bởi rất nhiều những đại sứ từ khắp các quốc gia trên thế giới khi đang làm việc tại Việt Nam như Singapore, Hà Lan, Malaysia, Brazin, Trung Quốc…Trong sự nghiệp của mình, Danh Cường cũng tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:

  • 2001: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia tại Hà Nội
  • 2002 -2004 - 2005: Tham gia triển lãm nghệ thuật của clb các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
  • 2004: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia dành cho các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
  • 2006: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
  • 2007: Tham gia triển lãm thường niên của Hiệp hội Nghệ thuật Hà Nội
  • 2008: Tổ chức triển lãm cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội
  • 2009: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
  • 2010: Tham gia triển lãm nghệ thuật Quốc gia tại Hà Nội
  • 2011: Tham gia triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Cuộc sống” tại Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh
  • 2013: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Danh Cường tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Khỏa Thân

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Vàng

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Hồng

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Đỏ

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 27

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 28

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 29

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 30

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 31

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 32

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 33

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 34

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 35

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 36

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 37

Tranh Trừu Tượng

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng III

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng II

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Lao Xao II

Tranh Sơn Dầu

Size: 20cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 007

Tranh Sơn Dầu

Size: 24cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 008

Tranh Sơn Dầu

Size: 20cm x 20cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 012

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 013

Tranh Phong Cảnh

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Bình Yên Miền Quê

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Làng Chài

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Cuối Đông