Hiển thị tất cả 58 kết quả

Họa Sĩ Danh Cường – Chất Liệu Sơn Dầu – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Họa Sĩ Danh Cường

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Danh Cường sinh năm 1977 tại Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2000. Ông có một niềm đam mê vô tận với tranh trừu tượng và tranh khỏa thân nghệ thuật. Những bức tranh nghệ thuật sơn dầu của ông được sưu tầm bởi rất nhiều những đại sứ từ khắp các quốc gia trên thế giới khi đang làm việc tại Việt Nam như Singapore, Hà Lan, Malaysia, Brazin, Trung Quốc…Trong sự nghiệp của mình, Danh Cường cũng tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:
  • 2001: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia tại Hà Nội
  • 2002 -2004 - 2005: Tham gia triển lãm nghệ thuật của clb các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
  • 2004: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia dành cho các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
  • 2006: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
  • 2007: Tham gia triển lãm thường niên của Hiệp hội Nghệ thuật Hà Nội
  • 2008: Tổ chức triển lãm cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội
  • 2009: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
  • 2010: Tham gia triển lãm nghệ thuật Quốc gia tại Hà Nội
  • 2011: Tham gia triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Cuộc sống” tại Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh
  • 2013: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm tranh nghệ thuật của họa sĩ Danh Cường tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 012

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 007

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 008

Kích thước: 18cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 013

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 27

Kích thước: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 28

Kích thước: 80cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 29

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 30

Kích thước: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 31

Kích thước: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 32

Kích thước: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 33

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 34

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 35

Kích thước: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 36

Kích thước: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 26

Kích thước: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 08

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 20

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 011

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 020

Kích thước: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 23

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 19

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 18

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 17

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 16

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 02

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 04

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 003

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 004

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 012

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 017

Kích thước: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 015

Kích thước: 25cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 019

Kích thước: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 018

Kích thước: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 021

Kích thước: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Thiền

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 01

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 03

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Trừu Tượng 03

Kích thước: 109cm x 39cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 016

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 009

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 010

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 001

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 002

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 10

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 12

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 21

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Khỏa Thân 22

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 005

Kích thước: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 006

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Đề 014

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Nội Tâm

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 25

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 24

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 15

Kích thước: 100cm & 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 14

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 09

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Khỏa Thân 11

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan