Khỏa Thân 36

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

còn 1 hàng