Tranh Khỏa Thân

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa XI

Tranh Khỏa Thân

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa X

Tranh Nghệ Thuật

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa VI

Tranh Khỏa Thân

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa IV

Tranh Sơn Mài

Size: 40cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xuân Đợi

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Vàng

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Hồng

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Đỏ

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 35cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vũ Điệu II

Tranh Khỏa Thân

Size: 96cm x 76cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Dung Hoa VIII

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 35cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vũ Điệu I

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng 03

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng 01

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thiên Thần

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 90cm x 150cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Tình Yêu

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ IV

Tranh Khỏa Thân

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ III

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 2

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ II

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 37

Tranh Sơn Dầu

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ I

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 3

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 4

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Cánh Bướm

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 5

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 6

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nụ Hôn

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 14

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 20

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 30

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 7

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 27

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 28

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 29

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 30

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 31

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 32

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 33

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 34

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 35

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 36

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 116cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vũ Điệu

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 8

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 9

Tranh Khỏa Thân

Size: 197cm x 167cm
Chất Liệu: Than củi trên toan

Giấc Mơ Tĩnh Lặng

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu I

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu II

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu IV

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cô Độc

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 23

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cổ Tích II

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân VI

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen IX

Tranh Khỏa Thân

Size: 80cm x 150cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Vũ Khúc Hàn Giang

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cổ Tích I

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân V

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Xanh

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân IV

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Xám

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mong

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân III

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân II

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Vũ Khúc Tamia Tatih

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân I

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Khỏa Thân

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân VII

1

Tranh Lụa

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen VII

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 1

1

Tranh Giấy Dó

Size: 50cm x 22cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Giấc Mộng

1

Tranh Giấy Dó

Size: 50cm x 22cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Ngựa Chiến

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 23

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 26

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Xuân

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 08

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 10

15.450.000

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 12

15.450.000

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 20

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 21

15.450.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 22

15.450.000

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Cam

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 70cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

May Vá

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 70cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phơi Chiếu

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 4

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 800cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 5

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 3

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 2

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngũ Hành 1

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Viễn Cảnh của Thế Giới

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cắn Xé

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 107cm x 233.5cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Kiếm Tìm Hạnh Phúc

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 110cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tuổi Xuân Xanh

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đợi Chờ Hạnh Phúc

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Art? #3

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc IX

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc XI

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 110cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc VIII

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc V

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc IV

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc III

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 110cm x 150cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Art? #2

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc I

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc II

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 13

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 15

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 12

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 19

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 18

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 17

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 16

1