Tình Yêu

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 90cm

duy nhất 1 tác phẩm