Hãy chọn một kết quả tìm kiếm duy nhất phù hợp

Tranh Nghệ Thuật Bán Trừu Tượng

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Lời Thì Thầm Của Đại Dương

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 150cm x 90cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Hồng Kông

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nét Cổ Kính Hà Nội

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 45cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sự Hài Hòa

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu I

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu II

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu IV

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc I

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 35cm x 145cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Giới Hạnh Phúc II

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 15cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trừu Tượng 2

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Sân Chơi

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 50cm x 22cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Giấc Mộng

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 50cm x 22cm
Chất Liệu: Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó

Ngựa Chiến

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trừu Tượng III

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thai Nhi

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đất Mẹ

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Gương Mặt Người Phụ Nữ

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Người Phụ Nữ

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 11

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 120cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bức Tường

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuổi Thơ III

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Gia Đình

Tranh Bán Trừu Tượng

Kích thước: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Trăng