Hiển thị tất cả 23 kết quả

Tranh Nghệ Thuật Bán Trừu Tượng

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Biển

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Sự Hài Hòa

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 50cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Nét Cổ Kính Hà Nội

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Tình Yêu I

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Tình Yêu II

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Tình Yêu IV

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Khỏa Thân

Thế Giới Hạnh Phúc I

Họa Sĩ: Nguyễn Anh Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 35 cm x 145 cm

Tranh Treo Phòng Khách

Thế Giới Hạnh Phúc II

Họa Sĩ: Nguyễn Anh Tuấn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 35 cm x 145 cm

Tranh Giấy Dó

Sân Chơi

Họa Sĩ: Lê Xuân Hưng Linh
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó
Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Giấy Dó

Giấc Mộng

Họa Sĩ: Nguyễn Trần Cường
Chất Liệu: Tranh Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó
Kích Thước: 50cm x 22cm

Tranh Giấy Dó

Ngựa Chiến

Họa Sĩ: Nguyễn Trần Cường
Chất Liệu: Tranh Màu Tự Nhiên trên Giấy Dó
Kích Thước: 50cm x 22cm

Tranh Sơn Mài

Trừu Tượng III

Họa Sĩ: Văn Chiến
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Nghệ Thuật

Thai Nhi

Họa sĩ: Đặng Huy Quyển
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Đất Mẹ

Họa sĩ: Đặng Huy Quyển
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ : Đặng Huy Quyển
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Khỏa Thân

Người Phụ Nữ

Họa Sĩ : Đặng Huy Quyển
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Người Đẹp & Muông Thú

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Trừu Tượng 2

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 15cm x 45cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 11

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Bán Trừu Tượng

Bức Tường

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp
Kích Thước: 120cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Tuổi Thơ III

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Bán Trừu Tượng

Gia Đình

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 20cm x 25cm

Tranh Nghệ Thuật

Ánh Trăng

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 20cm x 20cm