Họa Sĩ Châu Ái Vân – Sơn Mài Trên Gỗ – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Họa Sĩ Châu Ái Vân

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Ái Vân tên đầy đủ là Châu Ái Vân. Chị sinh năm 1983 tại Gia Lai, Việt Nam. Năm 2015, chị tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Gia Lai, chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. Năm 2016, chị tốt nghiệp Trường Đại học Huế - Trường Đại học Nghệ thuật, chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật. Các tác phẩm tranh nghệ thuật của họa sĩ Ái Vân đã tham gia nhiều triển lãm và đạt được nhiều giải thưởng cao quý.

Hoạt Động Nghệ Thuật

  • 2020: Tham gia triển lãm khu vực V tại tỉnh Gia Lai. Tác phẩm của chị được chọn tham gia giải thưởng của liên hiệp các hội VHNT Việt Nam
  • 2019: Tham gia triển lãm khu vực V tại tỉnh Đăk Lăk và tác phẩm của chị được chọn tham gia giải thưởng của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam
  • 2018: Triển lãm miền trung và tây nguyên tại Phú Yên
  • 2017: Triển lãm khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên tại Quy Nhơn
  • 2017: Triển lãm tỉnh Gia Lai

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm tranh nghệ thuật của họa sĩ Ái Vân tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

TranH HOA Sen

Tranh Sơn Mài

Bạch Liên

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

An Nhiên III

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

An Nhiên II

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Chủ Đề Tuổi Thơ

Tranh Sơn Mài

Tuổi Hồng

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Chơi Chắt

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Ngày Hè VIII

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm x 60cm