Họa Sĩ Đậu Quang Toàn – Sơn Dầu Trên Toan – Kiệt Tác Nghệ Thuật

họa sĩ đậu quang toàn

Hành Trình Đến Với Nghệ Thuật

Họa sĩ Đậu Quang Toàn sinh năm 1952 và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Gia đình của ông luôn gắn liền với nghệ thuật khi 2 người con trai là Đậu Quang Anh & Đậu Quang Nhật đều là những họa sĩ đầy tài năng.

Họa sĩ Đậu Quang Toàn chia sẻ nguồn cảm hứng của ông đến từ sự khao khát tìm đến cái đẹp, cái chân - thiện - mĩ do đó đều khai thác từ thiên nhiên từ cuộc sống xưa và nay giữa quá khứ và hiện tại.

Hoạ sĩ lão làng Ngô Thành Nhân nhận định: "Đậu Quang Toàn là một tay chơi màu trầm ấm, mạch lạc trong bút pháp"

Hoạt Động Nghệ Thuật

  • 2019: Triển lãm Nghệ thuật "Cha & Con" của họa sĩ Đậu Quang Toàn cùng 2 con trai thực hiên
  • 2021: Triển lãm Nghệ thuật nhóm "Ẩn Hiện"

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm tranh nghệ thuật của họa sĩ Đậu Quang Toàn tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Phố

Tranh Nghệ Thuật

Size: 126cm x 126cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Muộn

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 105cm x 105cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 126cm x 126cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Trong Tôi III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Trong Tôi II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Trong Tôi I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Làng Tôi

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hồ Gươm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 126cm x 126cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ô Quan Chưởng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Thu

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Vui

Tranh Trừu Tượng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chở Che

Tranh Nghệ Thuật

Size: 107cm x 107cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sinh Tồn