Bình Hoa Nghệ Thuật – Bình Hoa Trang Trí Nội Thất Đẹp & Độc Đáo

Họa Sĩ: Lê Khánh Hiếu Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 120cm

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ II

Kích Thước: Cao 14.5cm – Đường kính 13cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Tiểu Hạ Vũ

Kích thước: Cao 9.8cm đường kính 11.5cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu I

Kích thước: Cao 23.5cm - Đường kính 18.3cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu II

Kích thước: Cao 23.5cm - Đường kính 18.3cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ Đặc Biệt

Kích thước: Cao 22cm - Đường kính 15.5cm | Cao 17.8cm - Đường kính 17.5cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Chiêu Tài Tiến Bảo

Kích Thước: Cao 17cm – đường kính 10cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 7 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Nghệ Thuật Hạ Vũ I

Kích thước: Cao 17.5cm – Đường kính 13.5cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Khổng Tước

Kích Thước: Cao 18cm – đường kính 11cm 
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Trúc Nhãn

Kích thước: Cao 13cm - Đường kính 7.3cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Bình Hoa Trang Trí Tỳ Bà

Kích thước: Cao 21.5cm - Đường kính 9cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày