Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ II

Kích Thước: Cao 14.5cm – Đường kính 13cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày