Bình Hoa Trang Trí Nghệ Thuật Hạ Vũ I

Kích thước: Cao 17.5cm – Đường kính 13.5cm
Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày