Bình Hoa Trang Trí Khổng Tước

Kích Thước: Cao 18cm – đường kính 11cm 
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày