Bình Hoa Trang Trí Trúc Nhãn

Kích thước: Cao 13cm – Đường kính 7.3cm
Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 5 ngày