Bình Hoa Trang Trí Chiêu Tài Tiến Bảo

Kích Thước: Cao 17cm – đường kính 10cm
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 7 ngày