Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ Đặc Biệt

Kích thước: Cao 22cm – Đường kính 15.5cm | Cao 17.8cm – Đường kính 17.5cm
Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian hoàn thành: 6 ngày