Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng – Chất Liệu Gỗ Tự Nhiên, Bút Chì Màu, Resin – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Lê Xuân Hường tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 7cm x 11cm

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Aleo

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 11.5cm x 15cm

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Delato

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 11cm x 13cm

Táo Trang Trí Bút Chì Màu Deleo

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 8cm x 7.5cm

Lựu Trang Trí Bút Chì Màu Quý Tử

Quả - Trái Cây Trang Trí

Size: 8.5cm x 9.5cm

Lê Trang Trí Bút Chì Màu Uyên Ương

Chân Nến Trang Trí

Size: 16.5cm x 4cm

Chân Nến Trang Trí Nữ Hoàng

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 14.5cm x 13cm

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ II

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 9.8cm x 11.5cm

Bình Hoa Trang Trí Tiểu Hạ Vũ

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 23.5cm x 18.3cm

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu I

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 23.5cm x 18.3cm

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu II

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 22cm x 15.5cm | 17.8cm x 17.5cm

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ Đặc Biệt

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Sen

Bàn Nghệ Thuật

Size: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Sen II

Bàn Nghệ Thuật

Size: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Đường Cong II

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 17cm x 10cm

Bình Hoa Trang Trí Chiêu Tài Tiến Bảo

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 18cm x 11cm

Bình Hoa Trang Trí Khổng Tước

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 13cm x 7.3cm

Bình Hoa Trang Trí Trúc Nhãn

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 21.5cm x 9cm

Bình Hoa Trang Trí Tỳ Bà

Bàn Nghệ Thuật

Size: 103cm x 78cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Diên Niên II

Bàn Nghệ Thuật

Size: 123cm x 73.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Thu Vàng II

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62.5cm x 62.5cm x 5.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 5.8cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hoa Vũ Trụ

Bàn Nghệ Thuật

Size: 92cm x 62cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Đêm Ngàn Sao

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống II

Bàn Nghệ Thuật

Size: 91cm x 60cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Kỳ Hoa Viên