Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng – Chất Liệu Gỗ Tự Nhiên, Bút Chì Màu, Resin – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Lê Xuân Hường tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

BÀn Trà NGhệ Thuật

BÀn Trà Chữ Nhật

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hoa Vũ Trụ

Bàn Nghệ Thuật

Size: 92cm x 62cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Đêm Ngàn Sao

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 5.8cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống

Bàn Nghệ Thuật

Size: 83cm x 63cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống II

1

Bàn Nghệ Thuật

Size: 91cm x 60cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Kỳ Hoa Viên

Bàn Nghệ Thuật

Size: 123cm x 73.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Thu Vàng II

BÀn Trà Tròn

BÀn Trà Vuông

BÀn Trà Oval

Bàn Nghệ Thuật

Size: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Sen II

Bàn Nghệ Thuật

Size: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Đường Cong II

Bàn Nghệ Thuật

Size: 103cm x 78cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Diên Niên III

BÀn Trà Nhỏ