Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng – Chất Liệu Gỗ Tự Nhiên, Bút Chì Màu, Resin – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Lê Xuân Hường tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

BÀn Trà NGhệ Thuật

BÀn Trà Chữ Nhật

Kích thước: 93cm x 63cm x 6.3cm

Kích thước: 83cm x 63cm x 6.3cm

Kích thước: 92cm x 62cm x 6.3cm

Kích thước: 83cm x 63cm x 5.8cm

Kích thước: 83cm x 63cm x 6.3cm

Kích thước: 92cm x 62cm x 6.3cm

Kích thước: 91cm x 60cm x 6.3cm

Kích thước: 123cm x 73.5cm x 6.3cm

BÀn Trà Tròn

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 83cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Bàn Nghệ Thuật

Bàn Trà Nghệ Thuật Sen

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

Không Bán

Kích thước: 62.5cm x 6.3cm

BÀn Trà Vuông

Kích thước: 62cm x 5.5cm

Bàn Nghệ Thuật

Size: 62cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Kim Ngưu II

Kích thước: 62cm x 6.3cm

Kích thước: 62cm x 6.3cm

Kích thước: 62.5cm x 62.5cm x 5.3cm

BÀn Trà Oval

Kích thước: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Kích thước: 103cm x 78cm x 6.3cm

BÀn Trà Nhỏ

Kích thước: 32.5cm (Đường kính) x 7cm (Dày)

Kích thước: 42cm x 6.3cm

Bàn Nghệ Thuật

Size: 42cm x 6.3cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Tâm II

Kích thước: 42cm x 6.3cm

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XVI

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XV

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XIV

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XIII

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XII

Kích thước: 38cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 37.5cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hồng Viên VII

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Bàn Nghệ Thuật

Size: 38cm x 6.5cm

Bàn Trà Nghệ Thuật Hồng Viên VI

Kích thước: 38cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày)