Bàn Trà Nghệ Thuật Hồng Viên VI

Kích thước: 38cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày)

Danh mục: Nghệ Sĩ: