Bàn Trà Nghệ Thuật Kim Ngưu II

Kích thước: 62cm x 6.3cm

Danh mục: Nghệ Sĩ: