Bàn Trà Nghệ Thuật Sen II

Kích thước: 82.5cm x 62.5cm x 6.3cm

Danh mục: Nghệ Sĩ: