Họa Sĩ Lê Ngọc Ly – Tranh Sơn Dầu & Gốm Nghệ Thuật – Kiệt Tác Nghệ Thuật

Cùng chiêm ngưỡng và chọn cho mình một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Lê Ngọc Ly tại Kiệt Tác Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuân An II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuân An I

Gốm Nghệ Thuật

Gốm Nghệ Thuật

Size: 35cm (Cao) x 18cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão IV

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 15cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão III

Gốm Nghệ Thuật

Size: 30cm (Cao) x 17cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão II

Gốm Nghệ Thuật

Size: 36cm (Cao) x 16cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão I