Bàn Trà Nghệ Thuật Hồng Viên VII

Kích thước: 37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)

Danh mục: Nghệ Sĩ: