Bàn Trà Nghệ Thuật Muôn Hoa Khoe Sắc

Kích thước: 93cm x 63cm x 6.3cm

Danh mục: Nghệ Sĩ: