Khỏa Thân 34

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 | 0396295998 | 0909896286