Khỏa Thân 27

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm

còn 1 hàng