Táo Trang Trí Bút Chì Màu Aleo

Kích Thước: Cao 7cm – Đường kính 11cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam