Lê Trang Trí Bút Chì Màu Uyên Ương

Kích Thước: Cao 8.5cm – Đường kính 9.5cm
Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam