Tiệc Cưới

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn Dầu
Kích Thước: 90cm x 120cm