Góc Khuất

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 160cm

Tác Phẩm Độc Bản